Zemgales un ZiemeļLietuvas Vietējo produktu grozs

Ievietoja LLF, publicēts 09.09.2013

Zemgales un Ziemeļlietuvas jeb Vidusbaltijas Vietējo produktu grozs ir izcilu Zemgales un Šauļu reģionā radītu produktu izlase, kas ļauj patērētājiem ne tikai izvēlēties, iegādāties un baudīt unikālus vietējos ražojumus, bet sekmē arī konkrētās vietas atpazīstamību un ekonomiskās aktivitātes, kā arī tīras vides saglabāšanu. Veidojot Vietējo produktu grozu, ir ievēroti ilgtspējīgas ražošanas principi un tradīcijas, rasta iespēja augstas kvalitātes ikdienas patēriņam nepieciešamus, veselīgus produktus iegādāties ne tikai turīgiem lielpilsētu iedzīvotājiem, bet arī tuvējā apkārtnē mītošajiem, mazāk turīgajiem lauciniekiem. Popularizējot Vietējo produktu grozu, tiek novērtēts un godā celts vietējais ražotājs, viņa darba tikums, zināšanas un pieredze. Savukārt identitāti un lielāku atpazīstamību iegūst katrs konkrētais pagasts, novads un reģions kopumā. Tāpēc, baudot grozā iekļautos produktus, domā gan par sevi, gan par produkta ražotāju un vietu, no kurienes tas
nāk, un mīlestību, kāda ir ieguldīta produkta radīšanā!

Vidussbaltijas Vietējā produkta attīstībai, uzturēšanai ir popularizēšanai izveidots koncepts, ko pēc Zemgales plānošanas reģiona pasūtījuma izstrādājis LLF kompetenču centrs kā arī mārketinga koncepts.

Ar groza konceptu, Jūs varat iepazīties pielikumā!

Ar grozā iekļautaijiem produktiem var iepazīties šeit:

Ja Jums rodas papildus interese par konceptu, sazinieties ar LLF kompetenču centru:

http://www.llf.kompetences.lv/informacija/kontakti_4_12M.html