Veiksmīgi noslēdzies seminārs "Uz vietējiem resursiem balstīti tūrisma risinājumi lauku un zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās"

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 17.03.2011

Norises laiks: 2011. gada 14. un 15. aprīlis

Norises vieta: Kuldīgas novads, Īvandes muiža

LLF kompetenču centrs pateicas par sadarbību biedrībai "Darīsm paši"