Veiksmīgi noslēdzies Maija Forums par "Pētījumu organizēšanu un pētījumu metodēm darbam ar vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu un atjaunošanu"

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 28.04.2011

Norises laiks: 2011. gada 12. un 13. maijs

Norises vieta:Līvānu, Preiļu un Aglonas novadi

LLF kompetenču cetnrs pateicas Preiļu rajona partnerībai un Euro Direct par iesaisti pasākuma organizēšanā!