Piedāvājam semināru kursu par Vietājās pārtikas atbalsta sistēmu izveidi

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 21.03.2012

LLF Kompetenču centrs ir izstrādājis semināra programmu par Vietējās pārtikas atbalsta sistēmu izveidi vietējās teritorijās

Semināra programmā tiek paredzēti sekojoši jautājumi:

-Vietējo produktu atbalsta sistēmu izveides motivācija

-Iedzīvotāju spēja iesaistīties vietējā atbalsta sistēmā ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā

-Vietējās pārtikas ražošanas attīstības iespējas lauku attīstības politikas kontekstā

-Vietējās pārtikas atbalsta sistēmas stratēģiskās darbības vadlīnijas

-vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas izveide

-Vietējās Identitātes produkts:
 - Lauku kopienu vērtību sagalabāšanai;
 - Vietējās ekonomikas virzītājs;

-Dažādas vietējās pārtikas atbalsta sistēmas 

Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 26468620 vai rakstot uz e- pastu: aris.adlers@gmail.com