Piedāvājam mācību semināru "LEADER pieejas attīstības iespējas vietējā teritorijā"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 16.01.2013

Apmācību seminārā tiek apskatītas sekojošas tēmas:

- Līdzšinējais LEADER pieejas īstenošanas izvērtējums: dalībnieku viedokļi, ekspertu redzējums. Partnerības stratēģijas īstenošanas analīze.

- Pētījumi LEADER pieejas plānošanā efektīvai finansējuma apguvei, pētījumu satura identifikācija partnerībā

- Partnerības redzējums par teritorijas attīstību un VRG lomu tajā ELFLA un EZF ietvaros. Vajadzību identificēšana turpmākam darbam. Prioritārie virzieni

Semināra ilgums 5 stundas

Semināra vadītājs Valdis Kudiņš