Pētījums "Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības vietējās attīstības stratēģijas plānošanas periodā (2009- 2013) un iesniegto projektu EZF un ELFLA izvērtējums"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 08.08.2014

Pētījuma mērķis – izvērtēt Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības vietējās attīstības stratēģijas plānošanas periodam 2009-2013 (turpmāk – stratēģija) ietvaros izsludināto rīcību un iesniegto EZF un ELFLA projektu efektivitāti un finansējuma izlietojuma ietekmi uz stratēģijā izvirzītajiem mērķiem, kā arī Vietējās Rīcības grupas (turpmāk – VRG) darbību stratēģijas ieviešanas procesā.

Pētījums norises vieta: Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, Sējas un Siguldas novadi

Pētījuma eksperti:

-Āris Ādlers, Pētījuma projekta vadītājs un eksperts;

-Inga Belousa, Pētījuma metodikas izstrādes eksperte;

-Valdis Kudiņš, Pētījuma vadošais eksperts;

Pielikumā pētījuma dokuments!