Pētījums par „Partnerības „Daugavkrasts” izstrādātās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējumu

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 19.09.2012

Pētījums „Partnerības „Daugavkrasts” izstrādātās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums” tika veikts ar mērķi izanalizēt stratēģijas ieviešanas procesu, formas, ar kurām ieviesta stratēģija un stratēģijas lomu novada attīstībā kopumā, kā arī, lai izanalizētu sasniegumus un trūkumus nākamā plānošanas perioda stratēģijas izstrādei.

Pētījuma 3 galvenie uzdevumi ir:
1) izvērtēt teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas procesu, lai identificētu tās metodes un paņēmienus, kas ir bijuši efektīvi rīcību izpildei un novērtētu pārmaiņu procesus pašā partnerībā, lai identificētu metodes, kas palīdzētu strādāt pie nākotnes stratēģijas realizācijas. Uzdevuma laikā tiks izstrādātas rekomendācijas, kuras esošās metodes saglabāt, kuras pilnveidot un no kurām atteikties, ieviešot teritorijas attīstības stratēģiju;
2) novērtēt stratēģijas ieviešanas formas attiecībā uz novada teritorijas attīstību, lai izpētītu, kā ar izsludināto rīcību palīdzību un realizēto projektu palīdzību, tiek sasniegti stratēģijā noteiktie kvantitatīvie rādītāji un to ietekme uz mērķa sasniegšanu;
3) izpētīt partnerības stratēģijas lomu Ķekavas novada attīstībā, lai noskaidrotu, cik lielā mērā partnerības stratēģijas uzdevumi ir veicinājuši novada attīstības galvenos izaicinājumus.
Pētījuma rezultātā, identificējot trūkumus līdzšinējā partnerības darbā un stratēģijas ieviešanas metodēs, partnerība, gatavojoties nākamajam plānošanas periodam, varēs izvērtēt potenciāli nepieciešamās izmaiņas partnerības pārvaldē un, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, paredzēt nepieciešamos resursus partnerības darbības teritorijas attīstības stratēģijas struktūrā.
Pētījuma rezultāti palīdzēs novērst dažādu teritorijas attīstībā iesaistīto organizāciju aktivitāšu dublēšanos, koncentrējoties uz atbilstošākajām dažādu organizāciju funkcijām.

Pētījuma autori: Āris Ādlers, Valdis Kudiņš, Kristīne Krumberga

Pētījuma autori izsaka pateicību par dalību un atsaucību pētījuma tapšanā:
„Partnerības Daugavkrasts” valdes locekļiem Mārim Belovam un Mārim Ozoliņam, kā arī Padomes
pārstāvjiem – Astrīdai Vītolai, Vitai Timmermanei, Ansim Gardam, Ilgvaram Bitem;
Aptaujāto 29 projektu realizētājiem Ķekavas un Daugmales pagastos un Baložu pilsētā.