Pētījums „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam un Vietējās rīcības grupas izvērtējums”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 17.09.2013

Pētījuma mērķis – izvērtēt Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” vietējās
attīstības stratēģijas, kas īstenota 2009.-2013.gadā, ietvaros izsludināto rīcību efektivitāti,
finansējuma izlietojuma ietekmi partnerības teritorijā uz stratēģijā izvirzītajiem mērķiem, kā
arī izvērtēt vietējās rīcības grupas darbību vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas procesā.

Pētījumā uzmanība tika pievērsta vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ietekmei uz
Ilūkstes un Daugavpils novadu attīstību un veicinātajām pārmaiņām minētajā teritorijā.

Pētījuma noslēgumā tiek izvirzīti secinājumi un rekomendācijas, kas galvenokārt izmantojami
jaunas vietējās attīstības stratēģijas izstrādei un tās realizācijai nākamajā plānošanas
periodā.

Pētījuma autori: Āris Ādlers, Inga Belousa, Valdis Kudiņš, Anita Seļicka, Inese Vaivare

Pielikumā pētījuma dokuments.