Pētījums "„Biedrības „Balvu rajona partnerība” vietējās attīstības stratēģijas plānošanas periodā (2009- 2013) un Vietējās Rīcības grupas izvērtējums"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 10.10.2013

Pētījuma mērķis ir izvērtēt esošās vietējās attīstības stratēģijas izsludināto rīcību efektivitāte, finansējuma izlietojuma ietekme uz izvirzītajiem mērķiem partnerības teritorijā, kā arī Vietējās Rīcības grupas darbību vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas procesā.

Pētījuma notrises vieta: Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadi

Pētījuma norises laiks: 2013. gada oktobris- 2013. gada decembris

Pētījuma eksperti:

- Pētījuma projekta vadītājs un stratēģiskās plānošanas eksperts: Āris Ādlers

- Pētījuma metodikas izstrādes un pielietošanas eksperte, pētījuma vadošā eksperte: Inga Belousa

- Pētījuma izstrādes aktivitāšu koordinatore un datu apstrādes speciāliste: Velga Akmene

Pielikumā pētījuma dokuments.