Pētījums “Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai”

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 20.04.2015

http://www.ziemelkurzeme.lv/template/img/zkba_logo_small.png

 

Pētījuma mērķis ir veikt noslēguma izvērtējumu par biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai, sniegt izvērtējumu biedrības darbībai un definēt turpmākos darbības virzienus 2014.-2020.gada plānošanas periodam.


Pētījuma noslēgumā tiek izvirzīti secinājumi un rekomendācijas, kas ir saistītas ar:
- vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam īstenošanu;
- biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbu un tās darbības teritoriju;
- 2014.-2020.gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas izstrādi.

Pētījuma autori:
Anita Seļicka, Āris Ādlers, Inga Belousa, Valdis Kudiņš.

 

Pielikumā pētījuma dokuments!