Pētījums “2007. - 2013. gada plānošanas periodā īstenoto LEADER pieejas projektu sociālekonomiskā ietekme Saldus un Brocēnu novada teritorijā”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 16.12.2014

Pētījuma mērķis – ar pētījuma metodes palīdzību noskaidrot 2007.-2013. gada plānošanas periodā īstenoto projektu sociālekonomisko ietekmi konkurētspējas, nodarbinātības veicināšanas, pakalpojumu sniegšanas, sociālo aktivitāšu pilnveidošanas, lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pirmapstrādes, pārstrādes, mājražošanas aspektā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, formulēt priekšnoteikumus tālākai efektīvai VRG un potenciālo projekta iesniedzēju darbībai Saldus un Brocēnu novada teritorijā.

Pētījumā uzmanība tika pievērsta vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ietekmei uz Brocēnu un Saldus novadu attīstību un veicinātajām pārmaiņām minētajā teritorijā.

Pētījuma autori:
Āris Ādlers, pētījuma projekta vadītājs un eksperts;
Valdis Kudiņš, pētījuma vadošais eksperts;
Anita Seļicka, datu iegūšanas un apstrādes speciāliste.

Pielikumā pētījuma dokuments!