LLF kompetenču centrs piedāvā pētījumu izstrādes pakalpojumus

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 16.03.2011

LLF kopetenču centrs piedāvā veikt dažāda mēroga pētījumus gan Latvijā, gan Eiropā.

Mūsu specializācija ir Vietējo Rīcības grupu stratēģiju izvērtēšana un Vietējo teritoriju attīstības potenciāla izvērtēšana, kā arī atbalsts Vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei nākamajam plānošanas periodam.

Piedāvājam semināru programmas Jūsu Izaugsmei un attīstībai

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 15.10.2013

Piedāvājam mācību semināru "LEADER pieejas attīstības iespējas vietējā teritorijā"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 16.01.2013

Piedāvājam semināru kursu par Vietājās pārtikas atbalsta sistēmu izveidi

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 21.03.2012

LLF Kompetenču centrs ir izstrādājis semināra programmu par Vietējās pārtikas atbalsta sistēmu izveidi vietējās teritorijās

Piedāvājam semināru kursu par vietējās ekonomikas attīstību

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 17.11.2011

LLF Kompetenču centrs ir izstrādājis semināra programmu par Vietējo ekonomiku un tās attīstību.

Piedāvājam semināru kursu esošajiem un potenciālajiem Mājražotājiem

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 03.05.2011

LLF Kompetenču centrs ir izstrādājis semināra programmu par Pārtikas ražošanu mājas apstākļos.

Piedāvājam semināru ciklu "Vietējo produktu mārketings"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 09.09.2013

LLF kompetenču centrs piedāvā saturiski nodrošināt vietējo produktu ražotājiem semināru ciklu par Vietējo produktu mārketingu piesaistot atbilstošu jomu speciālistus un ekspertus.

 

Moderācijas un Ekspertu pakalpojumi

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 16.03.2011

LLF kompetenču centrs piedāvā dažādu nozaru ekspertu moderācijas un ekspertīzes pakalpojumus

Konferenču rīkošana

Ievietoja llf.partneribas, publicēts 12.10.2010

LLF kompetenču centrs piedāvā veikt nacionāla un starptautiska mēroga konferenču rīkošanas pakalpojumu Latvijā un Eiropā!

Mācību semināru rīkošana

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 16.03.2011

LLF kopetenču centrs piedāvā organizēt vienas vai vairāku dienu mācību seminārus gan Latvijā, gan Eiropā!

Lektoru pakalpojumi

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 16.03.2011

LLF kompetenču centrs piedāvā ekspertu lekciju kursus par dažādām tēmām.

Projektu izstrāde un projektu vadība

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 16.03.2011

LLF kompetenču centrs piedāvā palīdzību projektu izstrādē un dažādu projektu vadības pakalpojumu