Pētījums “Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai”

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 20.04.2015

http://www.ziemelkurzeme.lv/template/img/zkba_logo_small.png

 

Pētījums “2007. - 2013. gada plānošanas periodā īstenoto LEADER pieejas projektu sociālekonomiskā ietekme Saldus un Brocēnu novada teritorijā”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 16.12.2014

Pētījums "Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības vietējās attīstības stratēģijas plānošanas periodā (2009- 2013) un iesniegto projektu EZF un ELFLA izvērtējums"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 08.08.2014

Pētījums "„Biedrības „Balvu rajona partnerība” vietējās attīstības stratēģijas plānošanas periodā (2009- 2013) un Vietējās Rīcības grupas izvērtējums"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 10.10.2013

Pētījums „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam un Vietējās rīcības grupas izvērtējums”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 17.09.2013

Pētījums „Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon”” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums un ietekme uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas attīstību”,

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 14.11.2012

Pētījums par „Partnerības „Daugavkrasts” izstrādātās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējumu

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 19.09.2012

Pētījums par vietējās pārtikas ražošanas nozares attīstības iespējām un vietējo pārtikas ražotāju atbalsta iespējām Aizkraukles rajona partnerības teritorijā

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 21.03.2012

Pētījums par tūrisma, kas saistīts ar zivsaimniecību un ūdeņiem, attīstības iespējām „Liepājas rajona partnerības” teritorijā

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 23.02.2012

Pētījums „Daugavpils un Ilūkstes novadu tūrisma attīstības iespēju izpēte saistībā ar zivsaimniecību un ūdens saimniecību”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 23.02.2012