Biedrības "Ritineitis" līdzdalības lēmumu veidošanā un Balvu novada attīstības procesos plāns.

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 15.01.2014

LLF kompetenču centrs izstrādājis Salaspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.- 2030. gadam

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 08.03.2013

LLF kompetenču centrs izstrādājis Salaspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.- 20130

Stratēģija izstrādāta pēc Salaspils novada pasūtījuma un finansēta no ESF līdzekļiem.

LLF kompetenču centrs beidzis darbu pie projekta par Zemgales un Ziemeļlietuvas vietējo produktu groza izveides

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 22.04.2013

LLF kompetenču centra eksperti veikuši priekšizpēti:„Zinātnes, uzņēmējdarbības un izglītības sadarbības veicināšanas iespējas Salaspils novadā”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 09.09.2013

Priekšizpēte finansēta no ESF līdzekļiem.

LLF kompetenču centra eksperti strādājuši SIA LATKONSUL pasūtījuma ietvaros.

Priekšizpētes pasūtītājs- Salaspils novada dome