Noslēgušās apmācības Vietējām Rīcības grupām "Teritorijas aktivizēšanu veicinošie pasākumi lauku un zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, gatavojoties nākamajam plānošanas periodam”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 17.05.2012

Norises laiks: 2012. gada 14. un 15. jūnijs

Norises vieta: Rēzeknes novads (Apmācību 1. daļa notiks pie Lubāna ezera, bet 2. daļa pie Rāznas ezera)

Darba kārtība pielikumā!