LLF kompetenču pabeidzis darbu pie pētījuma „Daugavpils un Ilūkstes partnerības „Kaimiņi” vietējās attīstības stratēģijas plānošanas periodā (2007- 2013) un Vietējās Rīcības grupas izvērtējums”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 08.03.2013

Pētījuma mērķis: Izvērtēt esošās vietējās attīstības stratēģijas izsludināto rīcību efektivitāte, finansējuma izlietojuma ietekme uz izvirzītajiem mērķiem partnerības teritorijā, kā arī Vietējās Rīcības grupas darbību vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas procesā

Pētījuma laiks: 2013. gada februāris – 2013. gada jūnijs

Pētījuma komanda:

Pētījuma projekta vadītājs un eksperts: Āris Ādlers
Pētījuma izstrādes vadošais eksperts: Valdis Kudiņš
Pētījuma metodikas izstrādes un pielietošanas eksperte: Inga Belousa
Stratēģiskās plānošanas eksperte: Inese Vaivare
Pētījuma izstrādes aktivitāšu koordinators: Anita Seļicka

Pielikumā pētījuma dokuments.