LLF kompetenču centrs veiksmīgi noslēdzi semināru ciklu par Vietējā produkta mārketingu Zemgales plānošanas reģionā

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 10.05.2013

Semināru cikls apskatīja sekojošas tēmas:

- Mājražošana Latvijā;

- Tirgus un tirgošanās;

- Jauna produkta izstrāde;

- Mārketinga stratēģiju izstrāde.

Vairāk informācijas par pasākumu:

http://www.zemgale.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1942:mjraotjiem-zemgal-iespjams-apmeklt-kursus-par-raoanas-prasbm-un-mrketingu&catid=92:benefits&Itemid=100128

Apmācībs par mārketingu nodrošina LLF kompetenču centrs.