LLF kompetenču centrs piedāvā pētījumu izstrādes pakalpojumus

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 16.03.2011

LLF kopetenču centrs piedāvā veikt dažāda mēroga pētījumus gan Latvijā, gan Eiropā.

Mūsu specializācija ir Vietējo Rīcības grupu stratēģiju izvērtēšana un Vietējo teritoriju attīstības potenciāla izvērtēšana, kā arī atbalsts Vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei nākamajam plānošanas periodam.

Izmantojot plašo cilvēkresursu (Ekspertu, koordinātoru) pieejamību visā Latvijas teritorijā, mēs spējam veikt dažādus, galvenokārt ar teritoriju un cilvēkresursu attīstību saistītus pētniecības uzdevumus gan nacionālā, gan novadu līmenī.

LLF kompetenču centra priekšrocība ir spēja veikt pētījumus ar dažādām pētnieciskām metodēm un nodrošināt pētījumu veikšanu jebkurā vietā Latvijā

LLF lepojas ne tikai ar spēju pašiem veikt pētījumus, bet arī ar spēju realizēt kompleksus pētniecības projektus, kas sastāv no vairākiem saistītiem vai nesaistitiem pētījumiem.

Veicot pētījumus, LLF kompetenču centrs izmanto gan savus resursus, gan piesaista attiecīgas jomas vai teritorijas speciālistus no malas.

Veiktie pētījumi:

- 2007. - 2013. gada plānošanas periodā īstenoto LEADER pieejas projektu sociālekonomiskā ietekme Saldus un Brocēnu novada teritorijā

- Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības vietējās attīstības stratēģijas plānošanas periodā (2009- 2013) un iesniegto projektu EZF un ELFLA izvērtējums

- Pētījums „Biedrības „Balvu rajona partnerība” vietējās attīstības stratēģijas plānošanas periodā (2009- 2013) un Vietējās Rīcības grupas izvērtējums

- Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam un Vietējās rīcības grupas izvērtējums

- Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon”” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums un ietekme uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas attīstību

- Pētījums par tūrisma, kas saistīts ar zivsaimniecību un ūdeņiem, attīstības iespējām „Liepājas rajona partnerības” teritorijā

- Pētījums „Daugavpils un Ilūkstes novadu tūrisma attīstības iespēju izpēte saistībā ar zivsaimniecību un ūdens saimniecību”

- Pētījums par vietējās pārtikas ražošanas nozares attīstības iespējām un vietējo pārtikas ražotāju atbalsta iespējām Aizkraukles rajona partnerības teritorijā

- Pētījums par „Partnerības „Daugavkrasts” izstrādātās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējumu

Jautājumos par pētījumu veikšanu griezties pie LLF kompetences vadītāja Āra Ādlera pa tālruni 26468620 vai rakstot uz e- pastu aris.adlers@gmail.com