LLF kompetenču centrs izstrādājis Salaspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.- 2030. gadam

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 08.03.2013

LLF kompetenču centrs izstrādājis Salaspils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.- 20130

Stratēģija izstrādāta pēc Salaspils novada pasūtījuma un finansēta no ESF līdzekļiem.

Stratēģijas autori: Valdis Kudiņš, Inese Vaivare, Āris Ādlers

Attīstības stratēģija apstiprināta 19. jūlijā

Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokuments atrodas sekojošā saitē:

Plānošanas dokuments: