LLF kompetenču centrs beidzis darbu pie projekta par Zemgales un Ziemeļlietuvas vietējo produktu groza izveides

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 22.04.2013

Projekta mērķis bija izstrādāt Zemgales un Ziemeļlietuvas teritorijā raksturīgu mājražotāju vietējo produktu grozu un izstrādāt apmācību programmu un veikt apmācības mājražotājiem par mārketinga jautājumiem, kā arī sniegt individuālas konsultācijas.

Projekta realizācijā iesaistīti:

- Āris Ādlers (Projekta vadītājs un lektors)

- Ruta Siliņa (Mārketinga eksperte un lektore)

- Una Meiberga (Lektore)

Pasūtījums tika veikts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā”, ietvaros

Ar Vietējo grozu konceptu varat iepazīties sekojošā saitē;

Ar Vidusbaltijas Vietējiem produktiem varat iepazīties sekojošā saitē