LLF kompetenču centra eksperti veikuši priekšizpēti:„Zinātnes, uzņēmējdarbības un izglītības sadarbības veicināšanas iespējas Salaspils novadā”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 09.09.2013

Priekšizpēte finansēta no ESF līdzekļiem.

LLF kompetenču centra eksperti strādājuši SIA LATKONSUL pasūtījuma ietvaros.

Priekšizpētes pasūtītājs- Salaspils novada dome

Priekšizpētes dokuments atrodams sekojošā saitē: