LLF kompetences veiksmīgi novadījis darba semināru "Jelgavas novada ceļa karte stabilai nākotnei"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 05.05.2014

2014. gada 8. maijā Zaļenieku komercviduskolas telpās LLF komteneces speciālisti vadīs darba semināru Jelgavas novada politikas veidotājiem un partneriem "JELGAVAS NOVADA CEĻA KARTE STABILAI NĀKOTNEI"

Darba semināra mērķis:
Pirms nodot apstiprināšanai Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, vēlamies ar politiķiem, sadarbības partneriem un citām iesaistītajām pusēm neformāli vienoties par to, kāds ir mūsu kopējais Jelgavas novada attīstības redzējums, kas atbilst mūsu moto “Jelgavas novads stabilai nākotnei” un papildina novada attīstības vīziju.
Balstoties uz dalībnieku redzējumu, identificēsim ilgtermiņā un īstermiņā veicamās lietas, kas var veidot Jelgavas novada ceļa karti stabilai nākotnei.

Šī darba rezultāts kalpos par saikni starp Jelgavas novada stratēģiju un attīstības programmu.
Ņemot vērā, ka darba semināra uzstādījums ir pozitīvas stabilas nākotnes veidošana, tad arī semināra laikā izmantotās darba metodes būs tādas, kas rosinās radošai darbībai, pozitīvi orientētai komunikācijai, argumentētai diskusijai, kuras rezultātu kopīgi padarīsim vizuālu.