Lektoru pakalpojumi

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 16.03.2011

LLF kompetenču centrs piedāvā ekspertu lekciju kursus par dažādām tēmām.

Mēs piedāvājam jau gatavus lekciju kursus, gan izstrādāt Jums nepieciešamu lekciju programmu par dažādām tēmām.

LLF kompetenču centra kompetnece ir lekcijas un apmācības par pilsonisko sabiedrību laukos un lauku attīstību.

Kā gatavus lekciju/apmācību kursus mēs piedāvājam par sekojošām tēmām:

- NVO DARBĪBAS PAMATI

- SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS METODES

- INTEGRĒTĀ PIEEJA LAUKU ATTĪSTĪBAI

- CIEMATU ATTĪSTĪBAS PLĀNU IZSTRĀDES PAMATI

- VIETĒJĀS IDENTITĀTES PRODUKTU ATBALSTA SISTĒMAS

Mainīgajā situācijā, kad vajadzības pēc jaunām zināšanām un iemaņām nepārtraukti mainās, LLF kompetneču centrs aicina kopīgi plānot lekciju un apmācību saturu atbilstoši mērķauditorijas vajadzībām.