LLF Kompetenču centrs aicina apmeklēt sekojošas mājas lapas

Ievietoja llf.kompetneces, publicēts 27.10.2010

- Biedrības "Latvijas Lauku forums" mājas lapu: http://llf.partneribas.lv/

- Vietējā Identitātes produkta lapu: http://vip.kompetences.lv/