Biedrības "Ritineitis" līdzdalības lēmumu veidošanā un Balvu novada attīstības procesos plāns.

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 15.01.2014

Līdzdalības plāna mērķis ir veidot ciešāku sadarbību starp biedrību un pašvaldību savstarpējai abu organizāciju mērķu īstenošanai. Līdzdalības plāns paredz sadarbības attīstību no filantropiskām līdz integrētām organizāciju attiecībām.

Pielikumā izstrādātā plāna dokuments.