LLF kompetenču centrs piedāvā semināru programmas Izaugsmei un attīstībai

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 15.10.2013

Piedāvājam interaktīvas apmācības "Biznesa plānu izstrāde" jauniešiem

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 17.02.2014

 

LLF kompetenču centrs piedāvā jauniešiem apgūt biznesa plāna izstrādes gudrības interaktīvā četru dienu ilgā seminārā, kopā ar vienaudžiem, izspēlējot 2. simulācijas spēles, kuru laikā semināra dalībnieki izstrādās biznesa plānus kā arī īstenos ieceres dzīvē.

Apmācību programma veiksmīgi īstenota Vasaras Bizenesa skolā Bižos (Lietuvā) 2013. gadā un tajā piedalījušies jaunieši no Latvijas un Lietuvas.

Par apmācību norisi saņemtas labas atsauksmes gan no dalībniekiem, gan uzņēmējdarbības skolotājiem:

http://bauskasdzive.diena.lv/vietejas-zinas/musu-skoleni-lietuva-papildina-zinasanas-biznesa-95068

LLF kompetenču centrs nodrošina apmācību procesa nodrošināšanu pieaicinot apmācību semināram pasākuma moderatoru/lektoru un moderatora asistentu.

Veiksmīgi norisinājies seminārs “Ciemu attīstības plānošana, kā efektīva pieeja vietējās attīstības jautājumu plānošanā un risināšanā"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 29.04.2014

Norises laiks: 2014. gada 18. jūlijs 10:30

Norises vieta: Druviena (Druvienas kultūras nams),  Gulbenes novads

LLF kompetences veiksmīgi novadījis darba semināru "Jelgavas novada ceļa karte stabilai nākotnei"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 05.05.2014

Veiksmīgi noslēdzies Janvāra Lauku forums!

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 27.01.2014

Veiksmīgi noslēgušās apmācības „CIEMA RESURSU KARTES IZSTRĀDES METODE- DZĪVĀ KARTE”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 26.08.2013

Norises laiks: 2013. gada 27. septembris

Norises vieta: Gailīšu pagasts, Uzvaras ciems, Bauskas novadsVeiksmīgi noslēdzies mācību seminārs "Vietējo rīcības grupu tīklošanās ietekmes novērtējums LEADER pieejas kontekstā"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 26.08.2013

Norises laiks: 2013. gada 26. septembris

Norises vieta: Bauskas novada dome, Uzvaras iela 1

Iepazīstieties ar 26 izcilākajiem Zemgales novadu un Šauļu vietējiem produktiem

Ievietoja LLF, publicēts 09.09.2013

Zemgales un ZiemeļLietuvas Vietējo produktu grozs

Ievietoja LLF, publicēts 09.09.2013

Zemgales un Ziemeļlietuvas jeb Vidusbaltijas Vietējo produktu grozs ir izcilu Zemgales un Šauļu reģionā radītu produktu izlase, kas ļauj patērētājiem ne tikai izvēlēties, iegādāties un baudīt unikālus vietējos ražojumus, bet sekmē arī konkrētās vietas atpazīstamību un ekonomiskās aktivitātes, kā arī tīras vides saglabāšanu. Veidojot Vietējo produktu grozu, ir ievēroti ilgtspējīgas ražošanas principi un tradīcijas, rasta iespēja augstas kvalitātes ikdienas patēriņam nepieciešamus, veselīgus produktus iegādāties ne tikai turīgiem lielpilsētu iedzīvotājiem, bet arī tuvējā apkārtnē mītošajiem, mazāk turīgajiem lauciniekiem. Popularizējot Vietējo produktu grozu, tiek novērtēts un godā celts vietējais ražotājs, viņa darba tikums, zināšanas un pieredze. Savukārt identitāti un lielāku atpazīstamību iegūst katrs konkrētais pagasts, novads un reģions kopumā. Tāpēc, baudot grozā iekļautos produktus, domā gan par sevi, gan par produkta ražotāju un vietu, no kurienes tas
nāk, un mīlestību, kāda ir ieguldīta produkta radīšanā!

LLF kompetenču pabeidzis darbu pie pētījuma „Daugavpils un Ilūkstes partnerības „Kaimiņi” vietējās attīstības stratēģijas plānošanas periodā (2007- 2013) un Vietējās Rīcības grupas izvērtējums”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 08.03.2013

Zemgalē un Ziemeļlietuvā darbu sāk „Mājtirgus”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 28.06.2013

Zemgales un Ziemeļlatvijas mājražotājiem turpmāk būs iespējams savu produkciju realizēt sešos jaunos tirdziņos, kas apvienojušies zīmolā „Mājtirgus”. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” Latvijā – Rundālē, Viesītē, Pļaviņu novadā – un Lietuvā – Šauļu rajonā, Kurtuvenai un Žagarē –izveidota platforma, lai atbalstītu vietējos mājražotājus un veicinātu to produktu pieejamību un noietu vietējos tirgos.

 

 

LLF kompetenču centrs veiksmīgi noslēdzi semināru ciklu par Vietējā produkta mārketingu Zemgales plānošanas reģionā

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 10.05.2013

Semināru cikls apskatīja sekojošas tēmas:

- Mājražošana Latvijā;

- Tirgus un tirgošanās;

- Jauna produkta izstrāde;

- Mārketinga stratēģiju izstrāde.

Zemgales plānošanas reģionā tiek veidots Vietējo produktu grozs

Ievietoja LLF, publicēts 06.05.2013

Zemgales plānošanas reģions ir uzsācis darbu pie Zemgales un Ziemeļlietuvas (Akmenes, Jonišķu, Ķelmes,
Pakrojas, Radvilišķu un Šauļu rajonu pašvaldības, kā arī Šauļu pilsētas pašvaldība) vietējo produktu groza
izveides.

Veiksmigi noritejis apmācību seminārs "VIETĒJO ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU IEVIEŠANAS ADMINISTRĒŠANA NĀKAMAJĀ PLĀNOŠANAS PERIODĀ"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 21.11.2012

Norises laiks: 2012. gada 6. un 7. decembris

Norises vieta: Gulbenes novads

Veiksmigi nosledzies apmacibu seminars "Darba un Sadarbība laukos"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 26.10.2012

Norises laiks: 2012. gada 8. un 9. novembris

Norises vieta: Jēkabpils novads, Aknīste

Veiksmīgi noritējušas Vietējo kopienu Kompetenču dienas Bebrenē

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 23.07.2012

Norises laiks: 2012. gada 28. un 29. septembris

Norises vieta: Ilūkstes novads, Bebrene

 

Noslēgušās apmācības Vietējām Rīcības grupām "Teritorijas aktivizēšanu veicinošie pasākumi lauku un zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, gatavojoties nākamajam plānošanas periodam”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 17.05.2012

Norises laiks: 2012. gada 14. un 15. jūnijs

Norises vieta: Rēzeknes novads (Apmācību 1. daļa notiks pie Lubāna ezera, bet 2. daļa pie Rāznas ezera)

Noslēdzies apmācību seminārs "Vietējo produktu atbalsta sistēmas izstrāde vietējās teritorijās no A līdz Z"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 24.04.2012

Norises laiks: 2012. gada 10. maijs 13:00- 20:00

Norises vieta: Jelgava, Zeļenieki

 

Noslēdzies apmācību seminārs "ELFLA un EZF instrumentu izmantošanas iespējas iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu risināšanā"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 30.03.2012

Norises laiks: 2012. gada 12. un 13. aprīli

Norises vieta: Burtnieku novads, Viesu nams "Saulīte" (pie Burtneiku ezera)

Veiksmīgi noorganizēta konference "Vietējās Identitātes produkts (VIP) - ilgtspējīgas atbalsta sistēmas Eiropas kopienām"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 20.02.2012

Veiksmīgi noslēdzies apmācību seminārs "Veiksmes atslēga efektīvai Vietējo Rīcības grupu koordinēšanai strādājot ar ELFLA un EZF"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 21.12.2011

Norises laiks: 2011. gada 12. janvāris 15:00- 18:30

Norises vieta: Ropaži, Ropažu kultūras nams

Veiksmīgi noslēdzies Novembra forums "Vietējās attīstības stratēģijai pieejamo instrumentu izmantošanas iespējas veidojot ekonomiskai izaugsmei labvēlīgu vidi vietējā līmenī"

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 01.11.2011

Norises laiks: 2011. gada 10. un 11. novembris

Norises vieta: Salaspils un Stopiņu novadi

Veiksmīgi noslēdzies Oktobra forums "LEADER projektu izmantošanas iespējas radošo industriju attīstībai vietējās teritorijās”

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 04.10.2011

Norises laiks: 2011. gada 13. un 14. oktobris

Norises vieta: Talsu novads

Veiksmīgi noslēdzies Septembra Forums "Uzņēmējdarbība, kas saistīta ar mājražošanu"

Ievietoja Āris Ādlers, publicēts 26.08.2011

Norises laiks: 2011. gada 8. un 9. septembris

Norises vieta: Ludzas novads

Vaiksmīgi noslēdzies Augusta Forums "Jauniešu iesaistes efektivitātes palielināšana izstrādājot Vietējo teritoriju attīstības stratēģijas. Jauniešu piedāvātie risinājumi uzņēmējdarbības uzsākšanai izmantojot ELFLA un EZF piedāvātās iespējas

Ievietoja LLF kompetneces, publicēts 16.06.2011

Norises laiks: 2011. gada 11. un 12. augusts

Norises vieta: Carnikavas novads

Veiksmīgi noslēdzies Jūnija Forums Saldus un Brocēnu novados "Vietējo attīstības stratēģiju ieviešana Latvijā ar ELFLA un EZF finansējumu"

Ievietoja Āris, publicēts 30.05.2011

Norises laiks: 2011. gada 9. un 10. jūnijs

Norises vieta: Brocēnu un Saldus novadi

Veiksmīgi noslēdzies Maija Forums par "Pētījumu organizēšanu un pētījumu metodēm darbam ar vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu un atjaunošanu"

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 28.04.2011

Norises laiks: 2011. gada 12. un 13. maijs

Norises vieta:Līvānu, Preiļu un Aglonas novadi

Veiksmīgi noslēdzies seminārs "Uz vietējiem resursiem balstīti tūrisma risinājumi lauku un zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās"

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 17.03.2011

Norises laiks: 2011. gada 14. un 15. aprīlis

Norises vieta: Kuldīgas novads, Īvandes muiža